Dünyanın En Ünlü Filozoflarının En Sevilen Sözleri

Ünlü düşünür filozoflarının en güzel ve en anlamlı sözlerini sizler için yazdık. Dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.

Ünlü Filozof Eflatun’un Sözleri

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.

Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir. 

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar, konuşmaları gerektiği için.

Ünlü Filozof Nietzsche’nin Sözleri

Az şeye sahip olanın köleliği de az olur, yaşasın asil yoksulluğum!

En insani davranış bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

Az şeye sahip olanın köleliği de az olur, yaşasın asil yoksulluğum!

Korku ahlakın anasıdır.

En insani davranış bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. 

İnsan, sonunda arzularını sever; arzuladıklarını değil.

Sevdiğiniz insanları düşünüyorsunuz, ama daha derine inin, sonunda sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz, siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz.

Hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar, onu daha iyi tanırlar.

İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır. 

Bizi öldürmeyen güçlendirir.

Delilik, kişide seyrek görülür; ancak gruplar, partiler, uluslar, çağlar için bir kural halindedir.

Bir filozof söyledikleri ya da yazdıklarıyla tanınmamalı, nasıl yaşadığıyla, hatta yürüyüşüyle tanınmalıdır.

Her kim bir canavarla çarpışmayı göze alırsa, bir canavar olmayı da göze alsın. Çünkü karanlığa uzun süre bakarsanız, karanlık da sizin içinize bakmaya başlar.

Bana yalan söylediğine üzülmedim, bundan sonra sana inanamayacağıma üzüldüm.

Ünlü Filozof Heraklit’in Sözleri

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar.

Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz

Ünlü Filozof Aristoteles’in Sözleri

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Aristoteles

Ünlü Filozof Hegel’in Sözleri

Gerçeklik tarihsel bir işlemdir.

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür.

Minerva’nın Baykuşu kanatlarını ancak gün batarken açar.

Ünlü Filozof Albert Camus’un Sözleri

Şanslı olan bükülebilen kalplerdir; kırılmadıkları için.

İnsan, olduğu gibi olmayı reddeden tek yaratıktır.

Hakiki ve ciddi bir tek felsefi sorun vardır: İntihar. Hayatın yaşamaya değer olup olmadığını yargılamak, bu felsefenin temel sorusunu oluşturur.

Ünlü Filozof Epiktetos’un Sözleri

Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi.

İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları.

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. 

Ünlü Filozof Seneca’nın Sözleri

Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.

Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler.

Zor olduğundan cesaret edemiyor değiliz, tersine cesaret edemediğimiz için zordur.

Hayatın kuralı bu… Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkarır ya da yanlış insanla; zamanını harcatır.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur.

Hepimiz yaşamın kısalığından söz ederiz de, boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz.

Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır.

Ünlü Filozof Sokrates’in Sözleri

Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım.

Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları.

Bir yargıç: iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Dürüst bir insan her zaman çocuktur.

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Allah’a en yakın olanlar, en fazla kanaat edenlerdir. 

Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir.

Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları.

Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz.

Karısı güzel olan adam mutlu olur. Güzel olmayan ise filozof. 

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.

Ünlü Filozof Montaigne’nin Sözleri

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. 

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.

İnsan vardır zamanı kendi hesabına yontar, insan da vardır bir ömür boyu zaman onu yontar.

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.

Ünlü Filozof Goethe’nin Sözleri

Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur.

Yetenek yalnızlıkta oluşur, karakter ise dünyanın koşuşturmacasında.

Ünlü Filozof Rousseau’nin Sözleri

Yaşamak solumak değil, çalışmaktır.

Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. 

Yaşamak solumak değil, çalışmaktır.

Ünlü Filozof Thomas Jefferson’ın Sözleri

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını.

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Ünlü Filozof Victor Hugo’nun Sözleri

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı.

Bir okul açan, bir hapishane kapatır.

Güzeli sevmek ışığı görmektir.

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.

Bazı düşünceler dua gibidir, öyle anlar vardır ki vücudun tutumu ne olursa olsun ruh secdeye kapanmıştır. 

Herhangi birinin senden nefret etmesinin asıl nedeni; senin gibi olmak istediği halde asla senin gibi olamayacağını bilmesidir.

Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun, Sana gerçek dostlarının kıymetini hatırlattıkları için.

Beni mahveden şey; Bana yalan söylemiş olman değil, Sana bir daha inanmayacak olmamdır.

Şiir öyle bir orkestradır ki, bütün doğanın ve insanların sesini yansıtır. 

Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler.

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

Düşünme zihnin işi, hayal ise zevkidir. Düşünme yerine hayal etmek, zehri besinden ayırt edememektir.

Ünlü Filozof Paul Sartre’in Sözleri

Yalnızlık, düşündüklerinizin kafanızın duvarlarına çarpıp tekrar içerde kalmasıdır.

Umutsuzluk; insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihardır.

Hayatta yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok.

Ünlü Filozof Karl Marks’ın Sözleri

Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır oysa sorun onu değiştirmektir.

Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz. Zengin biri değilsiniz.

Ünlü Filozof Lukretius’un Sözleri

Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa her şeyi değiştirir ve her şeyin şeklini değiştirmeye zorlar.

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden.

Ünlü Filozof Pablo Picasso’nun Sözleri

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.

Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum, onun nasıl yapılacağını öğrenmem için.

Ünlü Filozof Pablo Neruda’nın Sözleri

Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz.

İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.

Ünlü Filozof Paulo Coelho’un Sözleri

Birine ya da bir şeye sadık olmak zorundaysam, öncelikle kendime sadık davranmalıyım. Gerçek aşkı arıyorsam, karşıma çıkan ortalama aşkları defterden silmeliyim. Edindiğim azıcık deneyim bana gösterdi ki, kimse herhangi bir şeyin efendisi değildir, hepsi sadece bir yanılsamadır; maddi zenginlikler de, ruhsal zenginliklerde. Çantada keklik sandığını kaybetmiş olan kişi, sonunda hiçbir şeyin ona ait olmadığını öğrenir ve hiçbir şey bana ait değilse, benim olmayanlar için kaygılanmamın gereği de yok demektir; bugün ömrümün ilk (ya da son) günüymüş gibi yaşamam daha doğru.

Düşman, karşında elinde kılıçla duran değildir. Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır. 

İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler: Kazanan hep mazeret olur.

Senden nefret edenler aslında, seni bunca insanın neden sevdiğini anlamayan gizli hayranlarındır.

Bir çocuğun bir erişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: 1. Nedensiz yere mutlu olmak, 2. Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak, 3. Elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak. –

Giden sizin için çok değerli de olsa, kapıyı örtün ki; içeride kalanlar üşümesin.

Ünlü Filozof Luther King’in Sözleri

İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır.

Her insan meyvesi ile tanınır.

Ünlü Filozof Maksim Görki’nin Sözleri

İnsanlar birbirlerine egemen olmak isterler ama, kendi kendilerinin bile efendisi değillerdir.

Yoruldum; ayağımın değil, yüreğimin götürdüğü yerlere gitmekten. Sustum; dilimdekileri değil, yüreğimdekileri söyleyememekten.

Ünlü Filozof Konfüçyüs’ün Sözleri

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar.

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.

Zalim bir hükümet, bir kaplandan daha fazla korkulmalıdır.

Kimse sizi tanımıyor diye tasalanmayın; tanınmaya değer olmaya çalışın.

Sevdiğiniz bir işi seçin, böylelikle hayatınızda bir gün bile olsun çalışmak zorunda kalmamış olursunuz.

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.

Allah’ım! Bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.

İnsan, kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır, ne dizginden anlar, ne ses dinler.

Yetenek hiçbir zaman kendisine olan talebi karşılayamayacaktır.

Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

İnanın bana, yaşlılık, güzel ve hoş bir şeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz ama daha sonra en ön sıradan rahat bir izleyici koltuğu verilirsiniz.

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.

Ünlü Filozof Rene Descartes’in Sözleri

Cogito ergo Sum: Düşünüyorum, o halde varım.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Ünlü Filozof Albert Einstein’ın Sözleri

İnsanoğlu kainat dediğimiz bütünün bir parçasıdır, zaman ve mekanla sınırlanmış bir parça… Kendi benliğimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı her şeyden soyutlanmış hissediyoruz, ve buna bilincin yarattığı bir göz yanılsaması denebilir. Bu yanılsama bizi kişisel arzularımıza ve en yakınımızdaki birkaç kişiye olan bağlılığımıza hapseden bir cezaevi gibidir. Görevimiz, şefkat evrenimizi tüm canlıları ve bütün güzelliğiyle doğayı da kapsayacak şekilde genişleterek, kendimizi bu cezaevinden azat etmek olmalıdır. İnsanoğlu varlığını sürdürecekse yeni bir zihniyete ihtiyacı vardır.

Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.

Hayal kurma, bilgiden çok daha önemlidir; çünkü bilgi insanlara ne olduğunu gösterirken, hayal kurma, ne olacağını anlatır.

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

Hayat iki şekilde yaşanır: Ya hiç mucize yokmuş gibi, ya da her şey birer mucizeymiş gibi.

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

A yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z’dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir.

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir. 

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zordur.

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.

Akıllı kişi problemi çözer. Bilge kişi problemden kaçınır.

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.

İki şey sonsuzdur: evren ve insan aptallığı; ve evrenden emin değilim.

Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.

İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.

Ünlü Filozof Charles Bukowski’nin Sözleri

Tabi ki bir insanı sevebilirsiniz, eğer onu yeterince tanımıyorsanız.

Aşk kemiklerimi kırıyor bense gülüyorum. 

İnsanların size karşı olması diye bir şey yoktur dostlarım, onlar sadece kendilerinden yanadırlar o kadar.

Yalnız kalmaktan daha kötü şeyler de vardır hayatta ama genellikle bir ömür alır bunun farkına varmak o zaman da çok geçtir ve çok geçten daha kötü bir şey yoktur hayatta.

Bir insanı sevmek, onu çok iyi tanımıyorsanız mümkündür.

Ahlaksız insanlar genelde kendilerini daha özgür sanırlar, ama daha çok nefret veya sevgiyi hissetme kabiliyetleri eksiktir. 

Herkes herkesi aynı sevemez dostlarım. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar.

Aşk için çok çaba sarf etmek gerek, nefretse kendi başının çaresine bakar.

Birini ne kadar çok seversen, hayat onu senden o kadar uzaklaştırır.

Biz kandırılmadık, sadece inanmak istediğimizdendi.

Ünlü Filozof William Shakespeare’in Sözleri

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirlerler.

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.

Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.

Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için.

Ünlü Filozof Nazım Hikmet’in Sözleri

Bensizliği göze aldıysa, ben onsuzluktan bir şey kaybetmem.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?

Bir adın kalmalı geriye, birde kahreden gurbet… Beni affet: Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine.

Geliyorum dedi. Benden bile kovdum beni. Ama ne o geldi ne de kovduğum ben geldi geri, sensizdim bir de bensiz bıraktın beni.

Ne ben Sezar’ım, ne de sen Brütüs’sün. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.

Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm. 

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük.

Ünlü Filozof Bob Marley’in Sözleri

Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı, hayatından çıkar.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

Her şey yolunda gitmiyor, ne yaparsan yap olmuyor yine de! En zoru da; bunlara rağmen gülümsemek zorunda kalmak işte.

Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak.

Belki de ayrılık, yeterince sevmeyenler için bir sondur. Çünkü bittiğinde gitmek kolay; ama aşk ayrılıkta belli olur.

Dünyanın en güzel ritmi; onun senin için çarpan kalbidir.

Eğer o muhteşemse, kolay olmayacak. Kolaysa, muhteşem olmayacak. Eğer ona değerse, vazgeçmezsin. Vazgeçersen, sen değmezsin.

Ünlü Filozof Mahatma Gandhi’nin Sözleri

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.

İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç.

Dünyada görmeyi istediğiniz değişimin kendisi olunuz.

Ünlü Filozof Francis Bacon’un Sözleri

Eğer bir insan bir işe kesin olarak, ben biliyorum iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!

Ünlü Filozof Ömer Hayyam’ın Sözleri

Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehennem kötü insanın olsun, cennet iyi insanın. Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun.

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz: iki başımız var, bir tek bedenimiz. ne kadar dönersem döneyim çevrende: er geç baş başa verecek değil miyiz? 

Ünlü Filozof Lec’in Sözleri

Vicdani tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı.

Temiz elleri olan insanların da kirli düşünceleri vardır.

Ünlü Filozof Erich Fromm’un Sözleri

Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevgi yalnızca duygudan oluşsaydı birbirine ölünceye dek sevmek için söz vermek gerekmezdi. Duygular gelip geçicidir. Eyleme yargı ve karar karışmamışsa o duygunun ölünceye dek süreceğini nasıl bilebiliriz?

Başka birisine kendime yetemediğim için bağlanıyorsam, karşımdaki kadın ya da erkek benim için bir cankurtaran olabilir belki ama aramızdaki bağ sevgi bağı olamaz. Çelişik gibi görünse de yalnız kalabilme yeteneği sevebilme yeteneğinin tek koşuludur. Sevme Sanatı

Filozofların En Ünlü 10 Sözü

Havaya atılan bir taş düşünebilseydi kendi isteğiyle yere düştüğünü sanırdı. Baruch Spinoza

Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Ockham’lı William

Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. Martin Heidegger

Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır…FOSTER WOOD

Geç kalan adalet adaletsizliktir. Walter Savage Landor

Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. James Robert Brown

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir. İbn-i Sina

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. Farabi

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

Platonik sevmek zordur. Her hareketi üstünüze alınmak istersiniz, ama onlar başkasına aittir; kalbi de dahil. M. Longston

Anlamlı Filozof Sözleri

Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutluluğun tam zevkini çıkarmak için onu paylaşacağınız birinin olması gerekir.

Sessizliğe inananlardan yanayım; bu konuda saatlerce konuşabilirim. Bernard Shaw

İnsan, ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayasını gözler göremez.

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Hayata yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yoktur.

Hayatta varolduğu için düşlenen şeyler vardır ve düşlendiği için var olacak şeyler…

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Kimsenin üzerine fazla düşmeyin, sonra eziliyorlar ve suçlusu yine siz oluyorsunuz.

Buluş, başkalarıyla aynı şeye bakıp, farklı düşünebilenler tarafından yapılır.

Hayata en önemli şey kazançlarınızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir; akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur.

İnsanların gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.

Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.

Biz dünyaya anlaşılmak için değil anlamak için geldik. Anlaşılamamanın üzüntüsünü duyacağımız yerde bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalışsaydık hayat ne kadar güzel olurdu.

Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, bende bir elma, sende bir elma olur. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende iki bilgi olur.

Memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.

Bizi esas yoran yaptığımız iş değil, yapmadan kenarda bıraktığımız işlerdir.

Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın.

Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.

Bir insanın önündeki bütün yollar yürünebilir yollar ise, o insan artık kaybolmuştur!

Okudukça hayran olacağınız, üzerinde bolca düşüneceğiniz düşündürücü sözleri sizler için bir araya getirdik. Bu sözler sizleri düşündürecek, düşündürdükçe de ufkunuzu, hayata bakışınızı aydınlatacaktır.

Seni özledim diyorsam; bil diye değil, gel diye.

Ressama sormuşlar mutluluğun resmini çizebilir misin diye. Ressam demiş ki; ben çizerim de sen anlayabilir misin?

Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür.

Kabul edilen bir hata, kazanılmış bir zaferdir.

Gönül kapısı herkese açılır mı? İki laf eden adam sayılır mı? Bakma insanoğlunun uyruğuna, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna.

Her zaman mutluluğun doruğundayken gülünmez. Bazen sırf hayata gıcıklık olsun diye uçurumun kenarındayken bile gülümse.

Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar çünkü anlayanı yoktur.

Başım önde bu aralar. Suçlu olduğumdan değil; görülmeye değer hiçbir şey kalmadığından…

Akıl veren çok olur, zora gelince herkes yok olur.

Çok para kazanacak bir işin olacak yerde karın tokluğunu paylaşabilecek bir eşin olsun yeter!

Cahil insan davul gibidir. Sesi çoktur fakat içi boştur!

Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır…

İnsan parasını kalbine değil, kasasına koymalı; keza sarayını gönlüne değil, arsasına kurmalıdır…

Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin.

Yürüyen bir aptal, oturan iki akıllıdan daha çok yol alır.

Bu benim inancım: mutluluk tek iyilik; akıl tek meşale; adalet tek ibadet, insanlık tek din ve sevgi tek rahip.

Kitap en ketum bir mürşittir. Öğretir, fakat öğrettiğini söylemez.

Eylemsiz vizyon, rüya gibidir. Vizyonsuz eylem, boş vakit geçirmek. Vizyonlu eylem, dünyayı değiştirir.

Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına güvenme bir kıvılcım yeter. Rabbine güven her şeye yeter.

Hayatta en tehlikeli şeylerden bir tanesi gururu kırılmış kadındır.

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. Eplktetos

Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler. Lao Tsu

Evliliğin sessiz ve sakin sürmesi için ya koca sağır ya da kadın dilsiz olmalı…Miguel de Cervantes

Dünya için başarı, ego övgüsüdür. Benim için değil… Benim için başarı, mutluluktur. Kimsenin seni tanıyıp tanımaması önemli değil… Başkalarının seni tanıması ya da hiç bilinmeden, duyulmadan, fark edilmeden yaşamak hiç önemli değildir… Eğer mutluysan, başarılı olmuşsun demektir. OSHO

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar…Friedrich Schiller

Bil ki; yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın ve unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın. Lev Tolstoy

Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler. Winston Churchill

En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez. – Arthur Schopenhauer

Güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır. – Immanuel Kant

Esse Est Percipi- Var olmak algılamaktır. …Ağaçlar algılayan birileri olduğu sürece vardırlar. Ormanda Bir Ağaç Devrilse Kimse Duyar mı?… George Berkeley

Ölümden sonra yaşam varsa ve hepimiz aynı yerde buluşacaksak, beni aramayın, ben sizi ararım. Woody Allen

Mutluluk, en karanlık zamanlarda bile bulunabilir, eğer sadece ışığı açmayı hatırlarsa. J. K. Rowling

Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, ilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır. Elie Wiesel

Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin…Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın! Adolf Hitler

Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot

Çocuklar annelerin hayatındaki çapalardır. Sofokles

Okuyarak öğreneceksin ama, severek anlayacaksın! Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Tagore

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. Behçet Necatigil

Doğadaki sayısız güzellikler hayatın bilinmeyen derinliklerindeki estetik zenginliğin belgeleridir. M.Scheler

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Demosthenes

Ne için burada olduğumuzu bilmiyorum ama, keyif çatmak için burada olmadığımızdan eminim. L. Wıttgensteın

Esnek insanlar asla kırılmazlar. B.Karim

Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır. W.Mason

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir. S.Erıugena

Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır. C.Pavese

Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Oscar Wilde

Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsınız ki, başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsınız. Balzac

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Leonardo da Vinci

Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Euripides

Ne kadar az bilirseniz; o kadar şiddetle müdafaa edersiniz. Bertrand Russell

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. Diderot

Vicdan, onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır!

Biz erkekler ön yargılarımızın zavallı tutsaklarıyız. Oysa bir kadın bir erkekle yatmayı aklına koymayagörsün, aşamayacağı duvar, yıkamayacağı kale, çiğnemeyeceği ahlakı düşünce yoktur. Tanrının bile önemi yoktur artık.

Giderken arkana dönüp bakma ihtiyacı duymuyorsan, arkanda mühim şeyler bırakmıyorsundur…

Hayat o kadar acımasızdır ki; bazen doğru olanı yapmak için, en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir. Hayallerimizden bile.

Ölüm: gaz pedalına basan ayakta, hayat: direksiyonu tutan kollardadır. Bunun eğlencesi ise; ölümüne basıp hayata tutunmaktır.

Aşk zamansız gelen bir misafir çocuğu gibidir. Gelir dağıtır ve gider; sesini dahi çıkaramazsın.

Bir kadınla üç şey yapabilirsin: Ya onu seversin, ya onun için acı çekersin ya da onu yazarsın.

Kurduğumuz cümlelerin hepsi yaralarımızdandır. Yara yoksa bir hayat cümlesi de yoktur aslında.

Okuyarak öğreneceksin ama, severek anlayacaksın!

Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan.

Birini anlamak için söylediklerinden çok sustuklarını dinleyin çünkü insan, söylediklerinden çok sustuklarında gizlidir.

Huzuru arıyorum. Biliyorum ne yerde ne de gökte. Aslında huzur belki de benim içimde, ihmal ettiğim bi köşede.

Sevdamdan olsa gerek, her yol sana çıkıyor.

En büyük düşman, benliğinizin dışında değil içindedir.

Bilgisiyle kibirlenmek, cahilliğin ta kendisidir.

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Susmak, cümlenin istirahat halidir. İstirahat bitince çıkan cümle dinç olur. Çok konuşup cümleyi yorma, yoksa cümle alem yorulur.

Bazı günlerin hatırası, bütün bir ömre yayılır.

Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın: Dağdan inme, dinden dönme ve sonradan görme.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Sıkıntı yok efendiler, dert insana yol gösterir.

Yaptığım yanlışları, yaptığınız yanlışlara sayarsınız.

İnsanlara mesafeli olmak her zaman iyidir, gereksiz pişmanlıklar yaşamazsın

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana

Gittiği yolun farkında olmayan tesadüfler yolcusudur.

Kaliteli insan ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır.

Ne kadar yakın olursan ol, bazı şeyler hep uzağındadır.

İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.

Düşüncelerinizle barış içinde olmayı bıraktığınızda konuşursunuz.

Kimseye güvenme ve onları tanıman için sınamaktan korkma; çünkü kaybedilmesi gerekeni, en önce kaybetmeli insan.

Bütün günler ölüme gider, son gün varır.

Sorular sadece cevabı duymak isteği ile var olurlar.

Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Yorum Yapın

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış.