En Güzel H.Z. Ali Sözleri

Ahmak ve cahil ile arkadaşlık etme, ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helak ederler.

Dalkavuklardan sakın! Onlar arı gibidir, ağzında bal, kuyruğunda zehir taşır.

Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.

Mazluma yardımcı ol, zalime düşman kesil.

Namus, güzelliğin sadakasıdır.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir.

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.

Sen rızkını nasıl ararsan, rızkında seni öyle arar.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Sızlanmak, sabretmekten daha yorucudur.

Kişinin kıymeti, istek ve arzularının kıymeti kadardır.

Kim nefsin bitmek bilmeyen istek ve arzularının zebunu olursa, amelleri de kötü olur.

Nasip, kendisine gelmeyene de gider.

Canlarınız için cennetten başka bir karşılık ve değer yoktur. Öyleyse canlarınızı ancak cennet karşılığında satın!

Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın zahiri görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın içyüzünü görürler.

Bir kul, Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmezse imanı kamil olmaz.

Alimlere; Niçin öğretmediniz? sorusu sorulmadan, cahillere: ”Niçin öğrenmediniz?” sorusu sorulmayacaktır.

Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.

Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.

Dili tatlı olanın kardeşi çok olur.

Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.

Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

Bela esnasında sızlanmak, sıkıntıyı daha da artırır.

En büyük düşman, hilesi en gizli olandır.

Cimrilik, bütün kötülükleri ve ayıpları kendinde toplayan bir vasıftır.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Ahlakını güzelleştir ki, Allah hesabını hafifletsin.

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Her nimete kavuştuğunda ‘Elhamdülillah’ de, nimetler ziyadeleşir. Rızık ve maişet sıkıntısı çekersen istiğfar et, bolluğa kavuşursun.

Ahlak’ın ahlaksızların elinde oyunca olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır.

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir

Ali’ye düşman olanın düşmanı Allah’tır. (Ramuz)

İlim on kısım. Dokuzu Ali’de biri diğer halktadır. O bu biri de onlardan iyi bilir. (Ebu Nuaym)

Ali dünyada ve ahrette kardeşimdir.

Her kim Ali’ye eziyet ederse bana eziyet etmiş olur.

Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.

Ya Ali! Hayatın benimle, ölümün benimledir.

İmanın birinci alameti Ali’yi sevmektir. (M. Ç. Güzin)

Ben hikmetin şehriyim, Ali ise kapısıdır. (Tirmizi hadis kitabı)

Ali’yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğzeder. (Nesai])

Ali’yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. (İ. Asakir)

Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka da yiğit yoktur

Ali dünyada ve ahrette kardeşimdir.

Ali’yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder.

Ben hikmetin şehriyim, Ali ise kapısıdır.

Ali’ye düşman olanın düşmanı Allah’tır.

Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.

Dinde edep ve mürüvvet, aklı selimin meyvesidir.

Aklı tam olanın, sözü az olur.

Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.

Alçakça söylenen söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabına yine onlarla cevap verir.

Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz.

Eğrinin gölgesi de eğri olur.

Allah’ın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol! Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun.

Yanında Allah’ın, Resulullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resulullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.

Bir adamla dost olmak istersen (önce) onunla muayyen bir mesafede kal. Bu durumda iken sana normal davranırsa dostluğunu sürdür yoksa vazgeç.

Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp, iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir.

Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.

Nimetin tamamına erişmek, İslam üzere ölmektir.

Övünmek Ademoğlunun neyine ki?! Evveli nutfe, sonu ise cifedir. Kendi rızkını dahi yaratamadığı gibi, kendini helakten de kurtaramaz.

Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine (yani sana tebessüm halinde), bir gün de aleyhine (yani hüzün içinde)dir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryadü figan etme!

Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkanı yoktur.

Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.

Zenginlerin, Allah katındaki mükafatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağni davranmalarıdır.

Mahrumiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.

İffet, fakirliğin; şükür de zenginliğin süsüdür.

Bu hakikatin mefhumu muhalifince; merhamet de cömertliği, cömertlik tevazuyu, tevazu da hizmeti beraberinde getirir.

Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah ile ticaret yap! Eline nimet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allah’ın nimetlerini elinden kaçırma!

Dünyanın nimetlerinden İslam nimeti sana kafidir. Meşguliyetlerinden, itaat meşguliyeti sana kafidir. İbretlerinden, ölüm ibreti sana kafidir.

Ameli salih gibi ticaret, sevap gibi kazanç, Allah’ın tevfiki gibi fayda, tevazu gibi asalet, ilim gibi şeref, şüphelilerden uzak durmak gibi vera, güzel ahlak gibi Allah’a yakınlık, farzları eda gibi ibadet, tedbir gibi akıl, birlik ve beraberlik gibi insanı kendini beğenmekten uzak tutan başka bir haslet yoktur.

Amellerin en güç olanı dört haslettir:

Öfkeli anda affetmek.

En İyi Özlü Hz. Ali Sözleri

Muhtaçken de cömert davranmak

Kapalı ve tenha yerlerde nefsin şerrinden korunmak.

Korktuğu veya bir menfaat umduğu kimseye karşı da doğru söylemek.

Küçük musibetleri büyük göreni, Allah büyük musibetlere müptela kılar.

Mal, nefsani arzuların hammaddesidir. (Nefsani ve dünyevi) arzular, sıkıntıların anahtarıdır. Haset de boş yorgunluğun bineğidir.

Dünyevi arzu ve ümitler, basiretli kimseleri dahi ama eder.

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Ahlakını güzelleştir ki, Allah hesabını hafifletsin.

Alimin hatası , geminin delinip batması gibidir; kendisiyle birlikte başkalarını da boğar.

Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke, insanın tiynetini ortaya çıkarır. Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve Allah’ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.

Söyleyene bakma, söylenene bak.Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Geçip giden zaman değil, ömürdür.

Nefsini hesaba çeken kazanır; nefsinden gafil kalan ise kaybeder. Çekinen, tedbir alıp güvende kalır. Öğrendiklerinden ibret alanın ise gözü açılır. Gören anlar ve anlayan da bilir.

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.

Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır.

Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.

Cenneti arzulayan bir kimse, mutlaka dünyada sehvetlerinden fedakarlık etmelidir.

Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.

Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.

Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır.

Eğer namaz kılan kimse kendini çevreleyen İlahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannini gerçekleştir.

Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.

Makamın, benim nazarımda keçi sumuğu kadar değeri yoktur.

Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır, dalkavukluktur; layığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

İnsanlarla öyle geçinin ki oldunuz mu ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.

Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin.

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır.

İman gönülle tanımak, dille ikrar etmek, aza ile de kullukta bulunmaktır.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.

Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

Takva, imanın temelidir.

En büyük günah, haksız yere Müslüman bir kimsenin malını gaspetmektir.

Senin olmadığın yerde seni savunanlar, gerçek dostlarındır.

Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar.

Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.

Dostların kalplerini insana ışındıran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır.

Küçüklüğünde soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur.

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.

Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam.

Bir nimete eriştiğinizde şükredin. Nimetiniz iki kat artacaktır.

Sizler ahiret adamı olun. Dünya adamı olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok.

Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrumiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.

Hikmet muminin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir.

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir.

Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela işe sabrın payıdır.

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Ey ademoğlu, kendi nefsinin vaşisi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan şen yap.

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.

Dünya dört şey üstünde durur: bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeşlikte bulunmayan cömert, ahiretini dünyasına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeşlik ederse yoksul da ahiretini dünyasına satar

Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al.

Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.

Düşünce saf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.

Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim.

Ey ademoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin.

İman, kabul olan söz dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.

Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.

Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin.

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

İki şey halkı yok eder: fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.

Nimetin başlangıcı size ulaştığında, şükürsüzlükle sonunu ürkütüp kaçırmayınız.

Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması da çirkindir.

Bir yoksul aç ise bunun nedeni, zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır. Nerede bir bolluk görsem, onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür.

Açlığın için onurundan vazgeçersen, açlığın geçer ama onursuzluğun baki kalır.

Derdin kendindendir bilmiyorsun, derman yine sendedir görmüyorsun, koskoca alem içinde yerleştirilmiş, sen kendini hala küçük bir şey mi zannediyorsun.

Allah’ın beni sevdiğini, istediğim her şeyi vermemesinden anlıyorum.

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.

Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.

Kalpler iyilikle kazanılır.

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar.

Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettir.

Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terk etmedikçe imanın tadını anlamaz.

Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.

Allah ihtiraslara değil, ihtiyaçlara cevap verir.

Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği seydir.

Yer ile gök arası, bir mazlumun ahı kadardır.

Biziz Peygamber’in elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar. Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır; cezaya çarpılır.

Akıllının zanni, cahilin yakınından daha doğrudur.

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.

İçine bir şey koyulan kalp daralır. Bilgi kabı müstesna. Ona bilgi konuldukça genişler.

Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.

Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.

Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de, küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar.

Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir.

İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.

Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.

Midenizi hayvan mezarlığına çevirmeyin.

Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik.

Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.

Suse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir ; ama mert değillerdir.

Üç şeye riayet eden mesut olur: nimet ulaştığında şükretmek, rizik kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok la havle vela kuvvete illa billah demek.

Tamah seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.

Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.

Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alametlerindendir.

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

Günahsız geçen her gün bayramdır…

Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarsınız. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır.

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür.

Sabır en güzel huy, ilim en güzel sus eşyasıdır.

Rabbim, sana kul olmam bana övünmek için yeterlidir…

Affetmekte geç kalmayın, cezalandırmakta acele etmeyin.

Bildiğim, tanıdığım andan beri hakkı inkar etmedim. Bana gösterildiği andan beri hakta şüpheye. Düşmedim, yalan söylemedim. Kimse de benim yalan söylediğimi söylemedi. Ben ne yolumu sapıttım, ne de benim yüzümden biri yolunu sapıttı.

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.

Herkes tarafından sevilen adam münafıktır.

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.

Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men eder.

HZ. Ali’den Hikmet Dolu Sözler

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

Başkalarının açılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.

Cahilin kalbi dudağında, alimin ağzı kalbindedir.

Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense mali korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır.

Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, onun Müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi Müslümanlığıma çeki düzen vereyim.

Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır.

Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır.

Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir. senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.

Her şeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.

Kabe’nin rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Son .

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez.

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

Kaba adamın elinden hayat suyu da olsa içme.

Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz.

İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.

Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et.

Namaz, her temiz kişinin Allah’a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Her şeyin zekatı vardır; bedenin zekatı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir.

Ey oğullarım, size vasiyet ederim. Dünyaya rağbet etmeyiniz. Benim için ağlamayınız. Doğruluktan hiç bir zaman ayrılmayınız. Allah’ın Kitabı ile iş görünüz. Zalimlere düşman, mazlumlara yardımcı olunuz.

Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir.

Cenneti arzulayan, hayırlara koşar. Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır. Öleceğine inananın, nefsani ve şehvani lezzetleri yıkılır. Dünyayı bilene, musibetler zahir olur.

Zikir de Allah’ı hatırlamak iki çeşittir: musibet vakti zikretmek, bu iyi ve güzeldir; bundan daha güzeli ise insanı Allah’ın haram kıldığı şeylere yönelmekten alıkoyan zikirdir.

Tedbir gibi akıl yoktur.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.

Ahlakın ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Bilgiyle dirilen, ölmez.

İmanınızı sadakayla, mallarınızı zekatla koruyunuz. Bela dalgalarını da dua ile savınız.

Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun.

Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir.

Kuduz köpeği bile katletme.

Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir.

Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır.

Kötülerle arkadaşlık etmekten sakın. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. Allah’ı yücelt ve Allah’ın dostlarını sev.

İyiliğe karşı kötülük eden insanın evinden sefalet eksik olmaz.

Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun.

Gıybet, acizin çabasıdır.

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; müminin amel defterinin nisanesi güzel ahlakidir.

Her türlü fenalıktan uzak durmak istiyorsanız dilinizi tutun.

Dünya hüzün yeridir. Gariplerin sıkıntısı bitmez.

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik.

Hiçbir süs edep kadar güzel değildir.

Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır.

İnsan, dilinin altında gizlidir.

Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

Sabrın imandaki yeri, basın vücuttaki yeri gibidir. Sabri olmayanın imanı olmaz.

Toprakta gelen insanın toprak üstünde böbürlenip kibirlenmesi ne acı!

İlim hakiki bir mürşiddir.

Elde edeceğin servet yitireceğin şerefe değmez.

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusuyla ağlasın.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın!

Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.

Sana kötülük yapanı iyilik yaparak cezalandır.

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

Cimrilerin hali ne gariptir; fakirler gibi yaşar, zenginler gibi hesap verirler.

En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılandır.

Susmak hükmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir.

Kudret altında olan her aziz, zelildir.

Alim ölü olsa bile diridir, cahil diri olsa bile ölü.

Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz.

Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldır.

İnsanlara önce hakkı öğretiniz. Onu öğrenen, batılı tanır.

Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim.

Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez.

Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.

Giremediğin gönül senin değildir, gönül yalnız gönül vermekle alınır, gönül istiyorsan, önce gönlünü vereceksin!

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

Kanaat tükenmez maldır.

Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: o işi işlemek suçu, o ise razı olmak suçu.

Hain kişilere vefada bulunmak, Allah’a hiyanette bulunmaktır; hainlere gadretmekse, Allah’a vefa etmek demektir.

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.

Bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün! Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler pek azdır.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

İyilik ediniz onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Uzun arzulu olan, ameli unutur.

Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.

Kötülükte bulunanları iyilik edene mukafat vererek payla, yola getir.

Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir düşmanlık besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de ‘insan-ı Kamil’ mertebesine erersin.

Herkesin kıymeti iyiliği kadardır.

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

Gerçek dost ayıbını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir.

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.

Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alım olurdu.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de sürükleyebilir.

Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir. Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa rabbine dönüp rabbim çok büyük derdim var deme  derdine dönüp çok büyük rabbim var de.

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar, dünya için de ahiret için de gereklidir.

Dua müminin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.

Arkadaşa kavuşmak hüznün dağılışı, sevgiliye kavuşmak kalbin cilasıdır.

Nice kan vardır ki onu dil döker.

Kalbinde, halka karşı şefkat ve sevgi hissi uyandır, onlara iyi davran.

Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.

Her şey akla muhtaçtır, akılda eğitime.

Herkesi affedin ama vatan hainlerini asla affetmeyin!

İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.

Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap.

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

Suçların en çetini, sahibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu.

Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse, onun yokluğu yaşamıyla başlamıştır.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Her sayılan biter her beklenen gelir.

Batıla yardım eden, hakka zulmeder.

Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.

İnatçılık, savaş ve düşmanlığa yol açar.

Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sahibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Dünya dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, ahiretini dünyasına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da ahiretini dünyasına satar.

Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.

Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.

Bilmediğin şeyler hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

Yumuşak huyluluk ve aceleci olmamak adeta ikiz kardeştirler. Her ikisi de kişideki üstün ahlaka işaret eder.

En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (imam Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.

Bütün kitapların özü Kur’an’da toplanmıştır. Kur’an’ın özü, ilk sure olan Fatiha süresidir. Fatiha’nın özü besmeledir. Besmelenin özü işte bu (be) harfidır. Ben de, işte bu (be) harfinin altındaki noktayım.

Akıl tamamlandı mı söz azalır.

Hoş geçinmek aklın yarısıdır

Şehvetle kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır.

İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.

Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesna. Ona bilgi kondukça genişler.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sahibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Nerede olursan ol hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa adaletten ve Haktan ayrılma.

Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Şeref, fazilet ve edepledir. Asıl ve neseple değildir.

Düşünce saf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

Yanında Allah’ın, Resulullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resulullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.

Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; Mü ‘minin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Dinde edep ve mürüvvet, aklı selimin meyvesidir.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Cimrilik bütün kötü ahlakı kendinde toplar.

İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır. Takva, en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir. Salih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak, en hayırlı yakın dosttur. Hilim, en hayırlı yardımcıdır. Kanaat, en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Babanın, çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeple yetiştirmesidir.

Tedbir gibi akıl yoktur.

İman, dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.

Aklı tam olanın, sözü az olur.

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi dayanak olamaz.

Söz, düşünce, akıl ve dil üstüne bilgece bir söz..

Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu.

Şehvet ve aklın kaybedilmesi….

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık yurtta gurbette düşmektir.

Fazilet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zinettir. İlim, en şerefli meziyettir.

Sorun beni yitirmeden; çünkü and olsun Allah’a, Kur’an’da hiç bir ayet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerede indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir.

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmanına güven.

Akıl ve dilini tutamamak ile ilgili güzel bir söz..

Aklı kıt olan, dilini tutamaz.

Zamanın gereklerine uyabilmek üzerine bir söz..

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.

Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.

Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, cahil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; cahil, gözüyle bakar görür. İnanan kişinin günde üç işi vardır: bir zaman rabbiyle münacat eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helal ve güzel lezzetlerle zevklenir.

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.

Anadan, babadan kalanlara yetim derler, bana kalırsa asıl yetim olanlar, akıldan mahrum olan kimselerdir.

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesindedir.

Yorum Yapın

Yorumlar (0)

Henüz hiç yorum yapılmamış.